Skip to main content

    Diş çekimden hemen sonra %70 alkol içinde 4 gün dolmadan bankamıza gönderilmelidir. Çekilen diş alkol içinde gönderileceği güne kadar buzdolabında saklanmalıdır.
• İşlem yapılmadan ( Greft yada Blok ) bir diş steril olarak yıllarca saklanabilir. ( 5 Yıl – 10 yıl – 100 Yıl ) 
• İşlem yapılan diş ( Greftleme yada Blok ) saklama süresi steril dondurucuda 2 aydır. Diş 

    Hekimi eğer greft ya da blok işlemini 2 ay içinde cerrahide kullanacak ise bu tercih edilmelidir. Bankamızca öngörülen ise; Diş çekimden sonra bankaya gelir, temizleme işlemlerinden sonra sterilizasyon sonrası steril olarak saklanmalıdır. Ameliyat  - Cerrahi işlem zamanı greft ya da blok haline getirilmelidir. 

Sterilizasyon Yöntemi: 
    Almanya ‘ da dahil olmak üzere Avrupa’daki doku bankalarında allojenik kemik değil allojenik meninksler, kıkırdak, ligament, cilt vb için uzun süredir kullanılmaktadır. Sterilizasyon sonrası karbondioksit ve suya parçalanması nedeni ile çevre dostu sterilizasyon metodudur. 
Ayrıca 20 yıldır 60.000 adet allogreft materyalinin işlenmesinde kullanıldığından , güvenliği kanıtlanmıştır.Özellikle kemik greft metaryelinin sterilizasyon etkisi, 25KGy gama sterilizasyonu yada basınç sterilizasyonu yöntemine benzer. Ve işlemden sonra aşı materyalinin biyomekanik özelliklerine pek fazla etki etmez kemik greft metaryelinde büyüme faktörü gibi yararlı proteinler vardır.Bu nedenle sterilizasyon işlemi sırasında bütün proteinler korunur.
Sterilizasyon Çözeltisi yöntemine reaktifin iyi geçirgen olması ve işlem süresinin aşı materyalinin durumuna ve türüne bağlı olarak 10 dakika ile 4 saat arasında değişmesi basınç uygulaması tavsiye edilir ve VacuaSonic sisteminde Optimal sterilizasyon ve Vakum yapılmaktadır. Hazırlanan Greft materyalinin kontaminasyon oluştuğundan şüphe duyulması durumda derhal yeniden sterilizasyon imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle tüm dünyanın kabul ettiği en güvenli sistemdir.  Vakum Ultrason tekniği ve dişe uygulanan çözeltinin insan vücüduna zararsız çözeltiler olması, işlem prosedürlerinin steril ortamda yapılması ve steril paketleme ile gönderilmesi nedeni ile güvenlidir. 

Dişin Saklama Süresi 

    Çekilen diş staril ortamda kanal tedavisi daha önce yapılmış ise iyice kanallar temizlenir, dentin kalacak şekilde ve herhangi bir enfekte doku var ise tamamen arındırılarak sterilizasyon çözeltisine yerleştirilir. Vakum Ultrasonik Demineralizasyon sistemi ile sterilizasyonu sağlanır ve derin dondurucuda 13 ay a kadar saklanır.

    Daha uzun süreli saklama istenildiğinde ( 10 Yıl ve daha üzeri ) steril edilen diş “ nitrojen “ çerisinde -180 derecede kullanım gününe kadar saklanır.