Skip to main content

Diş Hekimliğinde cerrahi işlemlerde Graft Materyalleri kullanılır

Osteoninductive                                         Osteoconductive

1. Autograft                                            ** Allograft
2. Auto tooth bone ( decalcified )              ** Xenograft
                                                                 **Alloplast
                                                                 *** Undecalcified tooth bone


DİŞLER ÇÖPE Mİ GİTSİN?
      *** YOKSA DİŞ KEMİĞİ Mİ YAPALIM?


Otojenik Diş Kemiği

• Organik ve İnorganik bileşenleri insan kemiğine çok benziyor
• İnorganik bileşenler HA,TCP osteoconductive
• Organik Bileşenleri – Kollajen type 1 ve büyüme faktörleri ( BMP, DMP-1, İnsuline like growth factors etc )

Otojenik diş kemik greft materyalleri:
Biodegradable biometaryallerdir. Kompakt Mikroporöz ve düşük kristalize yüzeyi vardır.
Dentinden Kemik Üretimi Neden Mümkün?
• Biodegradable
• Diş kemiği içerisinde yeniden şekil alabildiği için remodelingden söz edebiliyoruz
Dişin Demineralizasyonu
• Antijenleri azaltır
• Dentin tübüllerini genişletir. Hücre adezyonu için yüzey arttırır.
• Kemik gözeneklere doğru büyür
• İnorganik bileşenleri azaltır. HA rezopsiyonunu azaltır.
• Yeni kemik oluşumunu hızlandırır

En İyi Dekalsifikasyon Ajanı
3 saat 3 dk Hidrokrolik Asit ve Sitrik Asitte tutuldu.
Hidroklorik Asitteki demineralizasyon Sitrik Asite göre daha olumlu kemik indüksiyonu oluşturdu.

KLİNİK UYGULAMALAR
VACUASONIC  SİSTEMİ  dünyada ilk  aynı anda hem demineralize hem sterilize eden tek cihazdır. 
Partiküler kemik için sadece 30 dakika, blok elde etmek için 2 saate ihtiyaç duyulur sadece.Dekalsifiye Otojenik Diş Kemiğinin Avantajları:
• Hayvan ve İnsan kemiğinden çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırır
• Osseo indüktif olduğu için kemik rejenerasyonu daha hızlı olur.
• İnsan kemiği bileşenlerine çok yakındır
• Diş Bloğu toz haline getirmek için dövülebilir manüplasyonu kolay , sağlam stabil hareket etmeyen bir hacim elde edilir.
• Hastadan blok kemik almaya gerek kalmıyor.
• Greft materyalini hastanın dişinden elde etmek
• Cerrahi Müdehale daha uygun fiyat ile yapılabilir.
• Hekimin geliri artar.
• Hasta dışarıdan materyal kullanılmadığı için daha memnundur
• %100 uyumludur. Risk yoktur
 Endikasyonları:
• Soket korumada
• Kemik Augmentasyonunda
• Sinus augmentasyonunda

Dünyada ki yeni konsept; VacuaSonic Sistemi aracılığı ile, Diş Bankaları aracılığı ile hastanın çekilen dişinin steril kemik grefti yapılarak alveol kemiğe yeniden oluşturulmuş kemik  ile uygulanarak tamamen otolog ve %100 uyumlu cerrahi işlemelerin yapılmasıdır.